Materials  Science  and  Engineering

درس افزار آزاد مهندسی وعلم مواد

 

OpenCourseWare  in Materials Science and Engineering

درس افزار آزاد
مهندسی و علم مواد

 
خبر و آگهی
 NEWS
SIME برنامه کامپیوتری فرترن کد بازسه بعدی جامع برای شبیه سازی فرایندهای مهندسی مواد منتشر شده و از صفحه درس شبیه سازی قابل دریافت است 
1397/5/5
فایل راهنمای نگارش پروپوزال منتشر شد. "چگونه یک پیشنهاده بنویسم؟" را از همین صفحه دریافت کنید. ا
1396/8/20
REF کتاب های درسی و نرم افزارهای بیشتر در صفحه دانلود مراجع قابل دریافت است.
1395/12/20
 LAB فایل راهنمای تهیه گزارش آزمایش منتشر شد. چگونه یک گزارش آزمایش خوب بنویسم؟ 
1393/9/19 
  درهنگام دانلود فایل ها در صورتی که با پیام فایل موجود نیست یا هر مشکل دیگری برخورد کردید لطفا ایمیل بفرستید و مشکل را اطلاع دهید
 1393/3/22 
 

Academic Courses                                  دوره های آموزشی دانشگاهی

 
Computational Materials Science and Engineering

مهندسی و علم مواد محاسباتی

(کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد)

ECW

Engineering Calculation Workshop

کارگاه محاسبات مهندسی

ICSP

Introduction to Computer Science and Programming

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

SIME

Fundamentals of Simulation in Materials Engineering
اصول شبیه سازی در مهندسی مواد

LAB

MaterialLaboratory

آزمایشگاه مواد


MATS

Materials Design and Selection

طراحی و انتخاب مواد

TRPH

Transport Phenomena

پدیده های انتقال

ATPH

Advanced Transport Phenomena

پدیده های انتقال پیشرفته

SLDF

Solidification

انجماد

FMIC

Fluid Mechanics in Casting

مکانیک سیالات در ریخته گری

SMNR

Seminar

سمینار کارشناسی ارشد

IMSE

Introduction to Materials Science and Engineering

آشنایی با مهندسی و علم مواد

CAST

Casting

ریخته گری

THDL

Theory of Dislocation

تئوری نابجایی

 

References                                                                           مراجع

کتاب های درسی، نرم افزارها

و مراجع بیشتر برای مطالعه

در صفحه مراجع قابل دریافت هستند

REF

 

Short Courses                                                      دوره های آموزشی کوتاه مدت

 

HOW TO CALCULATE ENGINEERINGLY?

چگونه مهندسانه حساب کنیم؟

(1)

1392

HOW TO WRITE A PROPOSAL?

چگونه یک پیشنهاده بنویسم؟

1396/8/16

WORD           PDF

WHICH SOFTWARE WE SHOULD LEARN?

کدام نرم افزار را یاد بگیریم؟

1393/9/19

HOW TO EDIT MY THESIS?

چگونه پایان نامه خود را تدوین کنم؟

www.thesis1.webs.com